Master Marcus Bongart

Master Marcus har ordet:

Jag möter ofta människors förmåga – och oförmåga – att kunna, vilja och våga se det liv de lever, acceptera det som det är eller söka styrkan att förändra det. När man ser sig själv och sitt liv klart och tydligt blir man också medveten om sin relation till allt runtomkring: vänner, familj, vardagsliv och arbete.

Samtidigt som jag ägnat mitt liv åt att dela med mig av österländsk filosofi och mina medicinska och spirituella kunskaper har en snabb förändring av livsvillkoren i samhället skett. I takt med att prestations- och konsumtionskraven ökat har det blivit allt svårare för människor att nå inre och yttre utveckling. Ibland möter jag människor som förlorat både sin själsliga och fysiska hälsa, människor som lever ett ytligt materiellt liv utan djupare och mer betydelsefull mening. Ofta med en trött acceptans och utan insikt om det universella perspektiv som finns inom oss alla om vi bara tar oss tid att se och förstå. Istället söker vi enkla lösningar: läser ett passande svar i en populärvetenskaplig bok, går en snabb må-bra-kurs och blandar olika kunskaper utan att fördjupa oss i det äkta och relevanta.

En av mina viktigaste livsuppgifter är att skapa förutsättning för människan att kunna ta del av det kosmiska perspektivet och den energi som allt består av. Kunskap som gör det möjligt att utvecklas såväl fysiskt som andligt och spirituellt.

Jag får ofta frågan om man måste vara religiös för att förstå, och mitt svar är alltid detsamma: Det räcker att vara människa med ett stort, öppet sinne och en vilja att ta ansvar för sig själv och alla andra. Jag är själv buddhist och delar dessa tankar, erfarenheter och den buddhistiska filosofin med andra. År 2002 blev jag invigd munk av Grandmaster Su Xi i Shaolin Tempel i Kina och erhöll namnet Shi De Rui.

Marcus Bongart

loading...
Master Marcus Bongart – centrala årtal
 
 • 1971     Första mötet med Qigong.
 • 1976    Invigs i healingkonsten av den mexikanske indianshamanen Don Josepe.
 • 1977-1982    Utbildas i Qigong av Master Wang Hu.
 • 1980    Studerar Biplasma och Kvantteori enligt Professor W.Sedlaks teori (Lublin University).
 • 1982    Utforskar Hunas hemlighet under överinseende av Kahuna Waena Ki’i Akalana. 
 • 1983    Öppnar sin första klinik, Kvantterapi Institutet i Malmö.
 • 1983-1986    Utbildas i akupunktur av Professor MD Zbigniew Garnuszewski, vice ordförande i WFA i Kina, i Beijing rser inom Qigong i Sverige.1984    Ger ku
 • 1985    Startar första Qigongföreningen i Sverige, Svensk Medicinsk Qigong.
 • 1986    Arrangerar Qigongveckor i Sverige och övriga Europa.
 • 1986    Startar terapeutiskt arbete inom TCM samt arrangerar Qigongveckor i Sverige och övriga Europa.
 • 1986    Startar skola för TCM med yrkesutbildningar i Vellinge.
 • 1987-2003    Startar forskningsinstitut i Vellinge tillsammans med Professor MD. Z. Garnuszewski och Dr Szymanski.
 • 1986-1994    Studerar kinesisk medicin och akupunktur i Kina under flertalet resor vid Akademien för Kinesisk Medicin i Beijing och Beijing TCM Universitet.
 • 1987    Lägger grunden till ett aktivt samarbete med läkare inom TCM, professorer och Qigongmästare i Kina.
 • 1988    Ett samarbete mellan yrkesutbildningen i Vellinge, arbetsförmedlingen och försäkringskassan inleds.
 • 1988    Ger kurser inom Medicinsk Qigong Sex Hemliga Ord, både i Sverige och övriga Europa.
 • 1988    Praktiserar akupunktur under ledning av  professor Cheng Xinnong i Peking, vid Beijing Beijing University of Chinese Medicine and Pharmacology.
 • 1988-1989    Lägger grunden till WSMQ i Beijing, Kina.
 • 1989    Startar studier i Shaolin Templet med Shi De Yu.
 • 1989    Väljs till Ständig Cancel Member i styrelsen för WASMQ.
 • 1990-1994    Studerar västerländsk medicin vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala Universitet.
 • 1991    Adopteras och blir invigd i Familjen Wu Lee. Tilldelas Qigongmästar-titel inom Familjen Wu Lee.
 • 1991-1997    Blir anställd som gästföreläsare av polska Akupunktur Federationen för utbildning av diplomerade läkare under PAS-utbildningar vid Warszawa Universitet.
 • 1991-2003    Bygger forskningsinstitut i Polen och samarbetet med Vellinge synkroniseras.
 • 1991    Samarbetet med Vellinge Skola för TCM och Beijing University påbörjas.
 • 1991    Första upplagan av Tidningen Qi trycks.
 • 1991    Påbörjar samarbete med mästaren Wan Su Jin 
 • 1992    Påbörjar samarbete med mästaren och professorn Huan Xiaokuan från Beijing General   PLO Hospital.
 • 1994    Praktiserar hos Florentino Motea, en spirituel helbrägdagörare från Filippinerna.
 • 1995    Praktiserar hos Kahuna Geaore Kahili på Hawaii.
 • 1994    Grundar en polsk medicinsk Qigongförening.
 • 1996    Grundar en norsk medicinsk Qigongförening.
 • 1997     CesamQ Center i Malmö invigs.
 • 1998-2015    Yangtorp Tempel byggs.
 • 1998     Invald som Vice President av WASMQ.
 • 2001     Invigd i Shaolin Tempel. Erhåller Buddistiskt namn, Shi De Rui, av den legendariske abboten Shi Su Xi.
 • 2006    Polska television dokumenterar Master Marcus Bongarts arbete i filmen ”The Master”.
 • 2007     Invald som ordförande i KAM (Kommitté för Alternativ Medicin).
 • 2010     Tilldelas Årets Pris av månadstidningen ”Nieznany Swiat ” i Polen.
 • 2010     Grundar Stiftelsen för Traditionel Chinese Medicine och Medical Qigong.
 • 2011      Utnämns av WASMQ i Kina till Qigongexpert och huvudansvarig för utbildningsverksamheten inom  Medicinsk Qigong i Europa.
 • 2012    Väljs in i Vetenskapliga Kommittén för Medicinsk Qigong av WASMQ:s styrelse samt utses till kommitténs vice ordförande.
 • 2012    Ger ut ”The Great Synthetis”. Boken publiceras av Lublin Medicinska Universitetet i Polen.
 • 2012    European Federation for De Rui Qigong Family grundas i Sverige
 • 2014    En polsk Förening för De Rui Qigong grundas i Wladislawowo. Master Marcus Bongart blir invald som förste ordförande. 
 • 2015    Bygget av Yangtorp Sancuary slutförs.
 • 2016    Samarbete med Henan University for TCM påbörjas.
 • 2016    Arbete med yrkesutbildningar inom CesamQ återupptas.

Under alla år har Master Marcus Bongart aktivt deltagit i olika medicinska kongresser inom TCM och presenterat fler än 60 forskningresultat.

Vår vision
 

Att sprida förståelse för den gamla kinesiska filosofin och därigenom hjälpa människor att bättre förstå vikten av att ta eget ansvar för sina mentala, emotionella och fysiska handlingar.

Att arbeta för att skapa respekt mellan alla människor oberoende av profession, ursprung och religion.

Att arbeta för att människor ska förstå vikten av sin egen utveckling för att nå välmående, och därmed också större möjlighet till framgång.

Att skapa medvetenhet om vikten av att bevara, förstärka och vårda sin hälsa, samt betrakta den som en av våra allra största resurser.

Att arbeta för att alla människor skall ha samma frihet och möjlighet att kommunicera sina åsikter.

Att inspirera människor att använda sitt hjärtas varmaste känsla i form av den kosmiska kärleken för att fatta beslut med respekt för sig själv och andra.

Att hjälpa både svaga och starka i samhället.

Att förmedla kunskap, erfarenhet och förståelse med utgångspunkt i kinesisk tradition, medicin och filosofi, och använda såväl utbildning som terapi i form av Qigong, Tai chi och Kung Fu.

Marcus Bongart,
GRUNDARE AV YANGTORP SANCTUARY