CesamQ – Yrkesutbildning Qigongtränare av De Rui 1
5 utbildningstillfällen, förlagda till lördag-söndag.

De första 4 utbildningshelgerna skall vara genomförda innan de 2 praktiktillfällena kan genomföras, dvs. 3-dagars retreat och qigongvecka.
En praktikvecka och 3-dagars retreat-praktik ska ha genomförts innan Utbildningstillfälle 5.
Förkunskaper som krävs: Grundkurs i De Rui 1. 

.
 

Utbildningstillfälle 1: 

..............................
Lördag DAG 1: 
• Introduktion
• Deltagarpresentation
• Varför utbilda dig?
• Genomgång och repetition av Qigongrörelserna i systemet
• Qigongträning
 
..............................
Söndag DAG 2: 
• Historien och Master Marcus bakgrund
• Presentation av CesamQ-konceptet
• Genomgång av CesamQ-konceptet
• Licensiering och kvalitetssäkring
• Genomgång inför nästa utbildningstillfälle och tentamen

 

Utbildningstillfälle 4: 

..............................
Lördag DAG 7: 
• Muntlig tentamen
• Qigongpsykologi


..............................
Söndag DAG 8: 

• Lilla kretsloppet
• Egenträningsrörelser för blivande Qigongtränare
• Legender
Utbildningstillfälle 5: 
18-19/11-2017

..............................

Utbildningstillfälle 2: 

..............................
Lördag DAG 3: 
• Tentamen i systemet & teoretisk tentamen
• Matens betydelse
• Yin & Yang-teori
• Qigongens historia , Qigongfilosofi, Qi-teori
 
..............................
Söndag DAG 4: 

• Praktiska övningar
• Energiflödesteori, meridian- och akupunkturlära
• Läran om de fem elementen
Utbildningstillfälle 5: 
18-19/11-2017
.............................
L.ördag DAG 9: 
• Skriftlig sluttentamen
• Qigongträning

LÖRDAGKVÄLL:
Avslutningsmiddag och ceremoni med utdelning av certifikat
..............................
Söndag DAG 10: 
• Finslipning av Qigongrörelser
• Frågeforum
• Enskilda samtal med rådgivning av Master Marcus
• Qigongträning
• Avslutning

Utbildningstillfälle 3: 

..............................
Lördag DAG 5: 
• Tentamen
• Presentationsteknik
• Affärsidé och marknadsföring
• Inlärning av ”Lilla Kretsloppet” samt praktiska övningar

 
..............................
Söndag DAG 6: 
• Presentation av olika Qigong-organisationer
• Finslipning av systemet
• Traditionen
 

 KURSAVGIFT:
25 000:- exkl. moms 
Inkluderar 5 utbildningstillfällen

Praktik: Qigongvecka samt 3-dagars retreat kostar 9 900:- exkl. moms 

Nästa yrkesutbildning börjar våren-2018.
FÖR MER INFO:
Ring oss på 0415 – 30 19 10
eller maila till
info@yangtorp.com

OBS! Qigongveckan samt 3-dagars retreat ska genomföras innan examenshelgen!