Våra yrkesutbildningar

Aktuella CesamQ yrkesutbildningar just nu!
Dessutom kan du nu gå på vår kostnadsfria workshop med prova-på-övningar som pågår hela dagen
– ta chansen att testa Qigong och meditation samt se hur en Qigongmassage utförs.

Yrkesutbilda dig till Qigongtränare av De Rui 1

Söker du balans och harmoni, både i arbetet och privat?
Vill du arbeta med hälsa och är intresserad av kinesisk medicin, kultur, filosofi och tradition?
Vill du ha ett givande arbete på hel- eller deltid?
Då ska du kika lite extra på vår yrkesutbildning till Qigongtränare inom CesamQ-konceptet.

Qigong är en livsfilosofi 

Om man frågar Qigongmästare Marcus Bongart vad qigong är får man svaret: ”Det är en livsfilosofi. Qigong är ett sätt att tänka och ett sätt att vara. Ett sätt att leva i harmoni med sig själv och sin omgivning.” 
    Han beskriver Qigong som en teknik att kontrollera livsenergin genom att utföra vissa rörelser, reglera andningen och koncentrera tankarna. Det är ett verktyg vi kan använda för att uppnå balans i vår kropp och med vår omvärld. Rörelser och tankar är tätt knutna till varandra i Qigongträningen. När du utför rörelserna koncentrerar du samtidigt dina tankar till olika organ i kroppen. En viktig del av utövandet är därför att veta varför man utför de speciella rörelserna och visualisera vad som händer – detta ökar effekten. Qigongträning ger en djupare förståelse för kroppens funktioner samt hur de olika organen fungerar och påverkar varandra.

Som färdigutbildad Qigongtränare öppnar sig en värld av möjligheter. Du kan t ex undervisa privatpersoner och företagsgrupper samt arbeta med studieförbund, rehabilitering och teambuilding. Inom kommuner och privata koncerner ingår Qigong idag som ett naturligt friskvårdsalternativ, och både i Sverige och utomlands finns ett stort och växande intresse för de kunskaper som den gamla kinesiska medicinen erbjuder. 

En utbildning i tre etapper
På Yangtorp studerar du Qigongsystemet De Rui och utbildningen sker i tre etapper. Efter första delen, De Rui 1, är du redo att börja undervisa på den första nivån. De Rui Qigong är ett väl beprövat Qigong- och meditationssystem som verkar såväl förebyggande som rehabiliterande. De Rui Qigong går att lära ut till alla, unga som gamla, friska som sjuka, och träningsmetoden passar den moderna, stressade människan väl. 

Flera möjligheter till vidareutbildning
De Rui Qigong är en väg till bättre hälsa och längre liv, och ger kunskap om hur du kan leva ett bra, balanserat och harmoniskt liv genom egenträning. De Rui Qigong lägger grunden till vidareutbildning inom CesamQ-konceptet där du bl a kan studera TCM, tuinamassage och akupunktur. Det kan även finnas möjlighet att arbeta tillsammans med oss på Yangtorp i Sverige samt utomlands. 

CesamQ – Yrkesutbildning Qigongtränare av De Rui 1
UTBILDNINGSKONCEPT OCH UPPLÄGG

 5 utbildningstillfällen, förlagda till lördag-söndag.
En praktikvecka ska ha genomförts innan Utbildningstillfälle 5.
Förkunskaper som krävs: Grundkurs i De Rui 1. 
........................................................

Utbildningstillfälle 1: 
22-23/04 2017

..............................
Lördag DAG 1: 


• Introduktion
• Deltagarpresentation
• Varför utbilda dig?
• Genomgång och repetition av Qigongrörelserna i systemet
• Qigongträning

 

..............................
Söndag DAG 2: 


• Historien och Master Marcus bakgrund
• Presentation av CesamQ-konceptet
• Genomgång av CesamQ-konceptet
• Licensiering och kvalitetssäkring
• Genomgång inför nästa utbildningstillfälle och tentamen

>Utbildningstillfälle 2: 
27-28/05 2017

..............................
Lördag DAG 3: 


• Tentamen i systemet & teoretisk tentamen
• Matens betydelse
• Yin & Yang-teori
• Qigongens historia , Qigongfilosofi, Qi-teori
 

..............................
Söndag DAG 4: • Praktiska övningar
• Energiflödesteori, meridian- och akupunkturlära
• Läran om de fem elementen

 

Utbildningstillfälle 3: 
24-25/06 2017

..............................
Lördag DAG 5: 


• Tentamen
• Presentationsteknik
• Affärsidé och marknadsföring
• Inlärning av ”Lilla Kretsloppet” samt praktiska övningar
 
..............................
Söndag DAG 6: 

• Presentation av olika Qigong-organisationer
• Finslipning av systemet
• Traditionen

Utbildningstillfälle 4: 
12-13/ 08-2017

..............................
Lördag DAG 7: 


• Muntlig tentamen

• Qigongpsykologi


..............................
Söndag DAG 8: 

• Lilla kretsloppet
• Egenträningsrörelser för blivande Qigongtränare
• Legender

Utbildningstillfälle 5: 
18-19/11-2017

..............................
Lördag DAG 9: 


• Skriftlig sluttentamen
• Qigongträning


LÖRDAGKVÄLL:
Avslutningsmiddag och ceremoni med utdelning av certifikat

..............................
Söndag DAG 10: 


• Finslipning av Qigongrörelser
• Frågeforum
• Enskilda samtal med rådgivning av Master Marcus
• Qigongträning
• Avslutning

KURSAVGIFT:
25 000:- exkl. moms 
Inkluderar 5 utbildningstillfällen

Praktik: Qigongvecka samt 3-dagars retreat kostar 9 900:- exkl. moms 

Startar hösten 2016!
FÖR MER INFO:
Ring oss på 0415 – 30 19 10
eller maila till
info@yangtorp.com


OBS! Qigongveckan samt 3-dagars retreat ska genomföras innan examenshelgen!
26/8-1/9 2017 eller 28/10-3/11 2017

Yrkesutbilda dig till Qigongmassör

Vill du arbeta med hälsa och är intresserad av traditionell kinesisk medicin?
Vill du ha ett givande arbete på hel- eller deltid?
Då ska du kika lite extra på vår yrkesutbildning till Qigongmassör inom CesamQ-konceptet.

Qigongmassage ökar energiflödet
Qigongmassage är terapiform som bygger på samma principer som akupunktur: du utgår från kroppens meridiansystem och de fem elementens lära. Massören har goda kunskaper om TCM och arbetar metodiskt för att öka kroppens energiflöde samt ge en känsla av välbefinnande. Massagen utförs med kläder på och upplevs ofta som väldigt avslappande. Många märker en tydlig förbättring vid olika typer av åkommor.

Som färdigutbildad Qigongmassör kan du arbeta som fristående massör eller söka anställning inom spa, gym, friskvårdsanläggningar och olika typer av rehabiliteringsverksamhet. Många företag erbjuder sina medarbetare massage inom ramen för friskvårdsbidrag och efterfrågan på specialutbildade massörer är god, dessutom ser vi ett växande intresse för de kunskaper som den gamla kinesiska medicinen erbjuder, både i Sverige och utomlands.

En 1-årig utbildning 
Utbildningen sträcker sig över två terminer och undervisningen sker på Yangtorp, mestadels under helger. Första terminen innehåller 5 teoretiska utbildningspass och under andra terminen kombineras teori och praktik. Utbildningen avslutas med en sluttentamen samt diplomering. 

Flera möjligheter till vidareutbildning
De Rui Qigong är en väg till bättre hälsa och längre liv, och ger kunskap om hur du kan leva ett bra, balanserat och harmoniskt liv genom egenträning. De Rui Qigong lägger grunden till vidareutbildning inom CesamQ-konceptet där du bl a kan studera TCM, tuinamassage och akupunktur. Det kan även finnas möjlighet att arbeta tillsammans med oss på Yangtorp i Sverige samt utomlands. 

CesamQ – Yrkesutbildning Qigongmassör
UTBILDNINGSKONCEPT OCH UPPLÄGG
 

Yrkesutbildningen CesamQ Qigongmassör startar i september 2017

7 utbildningstillfällen, förlagda till lördag-söndag
Utbildningen innehåller 230 timmars undervisning. En undervisningstimme motsvarar 45 minuter.
 120 timmars praktik
Förkunskaper som krävs: Grundkurs i De Rui 1.
........................................................

 TERMIN 1                       

Utbildningstillfälle 1: 
Lördag DAG 1:    14/09/2017
• Introduktion
• Deltagarpresentation
• Genomgång av utbildningsplan
• Presentation av CesamQ-konceptet samt kursers lärare
• Förutsättningar för utförandet av lyckad De Rui massage

..............................
Söndag DAG 2:  15
/09/2017
• Introduktion till Fa Gong – Helandeprocess Självträning
• Regler och Tradition
• Genomgång inför nästa utbildningstillfälle samt hemläxor och kommande tentamen

Utbildningstillfälle 

..............................
Lördag DAG 3: 

21/10/2017

• Tentamen
• Introduktion: Historiska principer och grundtankar inom TCM
• Yin- och Yangläran
• Läran om de fem elementen  

..............................
Söndag DAG 4: 

22/10/2017
• Läran om Qi: energi, förståelse och ursprungsfunktion samt olika typer av Qi
• Självträning
• Genomgång inför nästa utbildningstillfälle samt hemläxor och kommande tentamen

Utbildningstillfälle 3: 
 

..............................
Lördag DAG 5: 

25/11/2017

• Tentamen
• Läran om Qi-flöde: 6 grundläggande yin-meridianer och viktiga akupunkturpunkter


..............................
Söndag DAG 6: 

26/11/2017
• 6 grundläggande Yang-meridianer och viktiga akupunkturpunkter
• Självträning
• Genomgång inför nästa utbildningstillfälle samt hemläxor och kommande tentamen

Utbildningstillfälle 4: 
 

..............................
Lördag DAG 7: 

 

• Tentamen
• Repetition av akupunktur-punkter och dess applikation som akupressur-punkter
• Introduktion till olika massagetekniker inom TCM
• Självträning


..............................
Söndag DAG 8: 


• Grunder och lära av De Rui-massage
• Praktiskt utförande av De Rui-massage
• Självträning
• Genomgång inför nästa utbildningstillfälle samt hemläxor och kommande tentamen

Utbildningstillfälle 5: 
 

..............................
Lördag DAG 9: 

 

• Tentamen
• Praktisk De Rui-massage under ledning
• Självträning


..............................
Söndag DAG 10: 


• Praktisk De Rui-massage under ledning
• Självträning
• Planering av Praktik
• Självträning inför termin 2


 

 TERMIN 2                       
Utbildningstillfälle 6: 
 

..............................
Lördag DAG 11: 

 

• Genomgång av tidigare termin
• Diskussion

..............................
Söndag DAG 12: 


• Sluttentamen och redovisning
 

Utbildningstillfälle 7: 
 

..............................
Lördag DAG 13: 

 

• Sluttentamen och redovisning
• Avslutningsceremoni och utdelning av diplom


..............................
Söndag DAG 14: 

• Träning
• Sammanställning och avrundning av utbildningen
• Forum och tid för avslutande frågor och diskussion.
• Dagen slutar 13.00

TERMINSAVSLUTNING

Eller ring oss gärna på 0415 – 30 19 10
Yrkesutbildningen CesamQ Qigongmassör startar i september 2017