Concept of Educational Standards 
 of Medical Qigong 

Utbildningskonceptet CesamQ, Concept of Educational Standards of Medical Qigong, grundades av Marcus Bongart 1992. CesamQ strävar efter att bevara den mångtusenåriga kinesiska medicinen, kulturen och filosofin samt att föra den vidare i en form som passar vårt västerländska samhälle av idag.

AKTUELLT JUST NU:

Här kommer du hitta en rad olika yrkesutbildningar
inom följande områden:

TCM
(Traditional Chinese Medicine) Traditionell kinesisk medicin har utvecklats under årtusenden och utgår från en holistisk människosyn – istället för att avgränsa och behandla enskilda symtom söker man efter orsaken till dem.

Qigong
Qigong är en helande träningsmetod som utvecklats i Kina under tusentals år. Qigong handlar om självträning – genom långsamma rörelser, fokuserad andningsteknik och koncentration påverkar du energiflödet i din kropp och löser upp blockeringar.

Akupunktur
Akupunktur påverkar energiflödet i din kropp genom nålstick. Det finns flera tusen akupunkturpunkter på kroppen och varje punkt har sin speciella funktion.

Tuinamassage
Tuinamassage är en dynamisk massageform som aktiverar kroppens meridiansystem. Tuinamassage utgår från samma principer som akupunktur, men man arbetar med händer istället för nålar. 

Meditation
En koncentrationsteknik som används för att nå kroppslig och mental avslappning. Meditationen har en central roll inom Qigong.

Qigongmassage
En terapiform som ökar energiflödet och ger en känsla av välbefinnande. Qigongmassage utgår från kroppens meridiansystem och de fem elementens lära.  

Örtmedicin
Kinesisk örtmedicin bygger på kunskap om hur naturens rikedomar, i form av örter och mineraler, kan påverka kroppens olika funktioner. Örtmedicin används efter en noggrann genomgången diagnos enligt kinesisk medicin, och ofta i samband med kompletterande behandlingar.

Ett levande, internationellt nätverk

CesamQ har utvecklats under många år i nära samarbete med bl a professorer, kinesiska Qigongmästare, forskare inom Uppsala Universitet och Beijing University of Traditional Chinese Medicine. Idag har vi ett löpande utbytesprogram med såväl Henan University of Chinese Medicine som Shaolin Tempel i Kina, och alla våra Qigongutbildningar är godkända av WasmQ (World Academic Society for Medical Qigong).
Läs mer här om vårt nätverk >

Kvalitetssäkring och certifiering

Alla våra Qigongtränare, instruktörer och terapeuter genomgår varje år en kvalitetssäkring i samband med förnyandet av licenser. Licensen visar att personen har den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa. Efter din utbildning kommer du att bli inbjuden till en årlig certifiering. 

Utbilda dig på Yangtorp
och i Kina

Utbildningarna inom CesamQ är alltifrån från 6 månader till 5 år långa. Undervisningen sker till största delen på Yangtorp Sanctuary och delar av de teoretiska föreläsningarna ges på engelska. De flesta undervisningsdagar är förlagda till helger, men inom vissa utbildningar förekommer praktikveckor – dessa gör du på Yangtorp eller i Kina. 

Välkommen till Yangtorp

loading...

Yangtorp är en liten del av Kina,
mitt i sydöstra Skåne.

Bland lövskog, ängar och fält vilar det 12 000 m2 stora templet – en fristad för dig som vill njuta av en paus i livet, upptäcka och lära dig mer om Qigong, meditera eller bara vara. Hit kommer du för att må bättre, vara mer närvarande och ta del av en tusenårig kunskapstradition som ger oss redskapen att hantera vardagen här och nu. 
     Yangtorp grundades 1998 av Master Marcus Bongart, utnämnd Qigongmästare, verksam som läkare i traditionell kinesisk medicin, invigd munk i det legendariska Shaolintemplet och Vice President i The World Academic Society of Medical Qigong. 

Yangtorp Qigongcenter

Utöver yrkesutbildningarna inom CesamQ arrangerar Yangtorp regelbundet Qigongkurser, både för nybörjare och erfarna utövare. Här kan du välja mellan allt från intensiva endagarskurser till längre retreats. Under höst och vår arrangerar vi även terminsträning i Qigong och Kung Fu.

Är ni en större grupp eller ett företag
som vill ha 
en anpassad utbildning?

HÄR FINNS VI

CesamQ
Yangtorp Sanctuary
Jönstorp 8123
242 96 Hörby
Sverige

HÄR NÅR NI OSS:

+46 (0) 415 - 30 19 10
+46 (0) 730 - 50 37 26
info@yangtorp.com